Ogresbalss.lv | Arhīvs | septembris

Arhīvs | septembris 2012

Atzīme: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tomēnieši gaidībās !?

Publicēts: 28 septembris 2012. Autors: admin

Tomēniešu vēstījums”


Aizvadītā nedēļa gadījās saspringta, kādu laiku diemžēl nācās iepazīt slavenā Ogres daktera Daiņa jauno skaisto objektu no iekšpuses – nebija slikts, ērts gaišs moderns , personāls gana skolots un uzdevumu augstumos tik iemesls visu izmēģināt un baudīt gadijās maz-patīkams. Nedēļai ap vidu tomēr nāca kas priecīgāks – sastapu dažus bijušos Tomes aktīvistus – tas manāmi cēla garīgo. Taču manīju arī viņu rūpju māktos vaigus . Klausoties manus piedzīvojumu stāstus par atšūto sociālo projektu , sevišķi kāda čiekura tekstu – „ja nevajag man, nevajag nevienam ”, uzzināju viņu rūpju iemeslu – izrādījās ne tik vērienīgs kā manējais, sīkums, tomēr – nepatīkami. Kā izrādījās – aktīvie tomēnieši, pirms mazās Tomes skoliņas sasteigtās slēgšanas, saklausījušies vadības solītāju saldās runas, cerējuši vismaz uz daļu solījumu pildīšanu bet gluži nav paļāvušies uz gaidīšanu līdz “slotaskātam lapas plauks” – lēmuši solīto atgādināt; noformējuši visu glītas vēstules veidā, apakšā salikuši savus kopā 20 parakstus nosūtījuši oficiālas (ierakstītas) vēstules veidā iepriekš dāsnajiem solītājiem (mērniek-cienīgtēviem ,ek, kā tur Ķencis būtu rakstījis) .

Tomēniešu vēstījums”

Pazemīgi cerot vismaz kādu atbildi saņemt likumā paredzētā termiņa ietvaros … a, nekā jau gandrīz mēnesi!!! Šo visu dzirdot , ļauni pasmējos – jums būs gājis kā Ķencim – sivēns bijis par liesu ( vai miestiņš par vārgu)! Pats gardi pasmējos, taču aktīvie tomēnieši humoru nesaprata; var just – viņiem rūpēja gadu desmitiem krātā vēstures mantojuma – dokumentu, artefaktu, fotogrāfiju – liktenis, kurš, sakarā ar Tomes mazās skolas likvidāciju, vairs neesot vienkopus, varot tikt izvazāts kā citādi iet zudībā. Iepriekš vadība, aprakstot zelta dzīvi lielos ietaupījumus pēc skolas slēgšanas, solījusi atvēlēt telpu bijušās skolas ēkā uz kuras daļu pārvākšoties Tomes bibliotēka bet bijušās datorklases telpu atstāt kā Tomes vēstures ekspozīcijas stūrīti. Taču – bibliotēka tiešām jau pārvākusies, bet oficiāla lēmuma par solīto telpu vēstures stūrītim kā neesot, tā neesot, arī atbildes pat uz viņu oficiālo vēstuli – ne ziņas, ne miņas! Solījumi izskatās piemirsti, oficiālais iesniegums varbūt jau sirsniņmājiņā uz naglas ?! Būs jālīdz draugiem – ja nu pēkšņi iemesls cits un garajā ceļā no Ķeguma pasta līdz Ķeguma domes ēkai vēstule netīšām pazaudējusies, to laupījuši ļaunie citplanētieši , tā iekļuvusi laika cilpā, es varu vismaz sūtījuma attēlus iemest internet-visuma plašumos, lai čaklie solītāji (bez vainas vainīgie, neziņā esošie, solījumus pildīt alkstošie visādi citādi baltie pūkainie) var apskatīt, palasīties, painformēties iepriekš, pirms vēstule izkļūst no laika cilpas, ļauno citplanētiešu nagiem, kamēr nav sasniegusi adresātu bet adresāts jau laicīgi no manis uzzinot tās saturu būtu jau lietas kursā , varētu apsteidzoši reaģēt, čakli pildīt agrāk dāsni dalītos solījumus, visādi citādi spodrināt sava tēlu uzticīgā (naivā un lētticīgā) Tomes elektorāta acīs; lai tomēniešiem kā nākamais solis nav jārīko kolektīvs gājiens ar biezpiena cibām zivju kubuliņiem ratos (mož vienkārši – lašiem?!) valdīšanas atmiņas atsvaidzināšanai.
Zemāk publicēju oficiālās vēstules tekstu, kā arī attēlus – no pašas vēstules nosūtīšanas brīža Ķeguma pastā kurā skaidri redzams nosūtīšanas laiks un datums – 5.09.2012. 16:29.
kā arī pašas vestules attēlu ar visiem 20 Tomes aktīvistu parakstiem personas kodiem. Cik tikko sazvanījos, 27.09.2012. no kādas atbildes vai reakcijas joprojām nebij ne vēsts; vai maz būs?!?

Tomēniešu vēstījums”


Ķeguma novada domes priekšsēdētājam
Robertam Ozolam
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotājas
Katrīnas Rotgalves
Xxxx xxxxx , Ķeguma novads,
Ķegums, LV 5020
Xxxx xxxxx @inbox.lv
IESNIEGUMS.
Tuvojoties Tomes skolas (Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomes filiāles) slēgšanai un ģenerējot idejas par to, kā apsaimniekot Tomes skolas ēkas telpas, vairākas amatpersonas (piem., Sandra Čivča, Edgars Viņķis) mutiski solīja, ka vienu telpu Tomes skolā turpmāk varēs izmantot kā Tomes skolas vēstures stūrīti. Tā kā visā skolas pastāvēšanas laikā ir sakrāti daudz ar skolas vēsturi saistīti materiāli, tam patiešām nepieciešama vesela telpa.
Gan es, kā ilggadēja Tomes skolas skolotāja, gan citi skolotāji un absolventi, kā arī Tomes iedzīvotāji, uzskatām, ka šāda vēstures stūrīša izveide ir vitāli nepieciešama, lai saglabātu vēstures liecības par Tomes kultūrvides vienu no nozīmīgākajiem centriem – Tomes skolu.
Pie tam, tas ir loģiski un atbilstoši, ka šādai telpai jāatrodas tieši Tomes skolas ēkā, kas ir nozīmīgs arhitektūras piemineklis un arī turpmāk to vēlēsies apmeklēt visi, kam ir bijusi saistība ar Tomes skolu.
Lai arī minētā telpa (bijušais informātikas kabinets skolas ēkas 2.stāvā) izmēra ziņā nav lielākā telpa Tomes skolas ēkā, vēstures stūrītis varētu būt iekārtots tieši tur, jo telpas atrašanās (gala klase) un slēdzamas dzelzs durvis nodrošinātu vēstures materiālu – fotogrāfiju, albūmu, grāmatu u.c. – veiksmīgu saglabāšanu un izvietošanu vienkopus.
Pamatojoties uz šo mutisko solījumu, tieši augstāk minētajā telpā ir ienesti ar Tomes skolu saistītie materiāli, jo citur tos nav kur novietot, un, protams, mēs nevēlamies, lai šie materiāli pazustu vai tiktu kā savādāk „izsaimniekoti”.
Tāpēc mēs, zemāk parakstījušies, vēlamies paust savu viedokli – bijušajā Tomes skolas ēkā ir jāatrodas Tomes skolas vēstures stūrītim! Lūdzu akceptēt mūsu lūgumu un izpildīt iepriekš mutiski doto solījumu, un lēmumu par skolas vēstures liecību saglabāšanas iespējām paust arī rakstiski.
24.08.2012
Ot kāds vēstījums tiem Tomēniešiem sanācis 🙂

Atsauksme (1)

Atzīme: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Izver sapni caur saules staru – dzejas dienas Ķegumā 2012

Publicēts: 27 septembris 2012. Autors: admin

Izver sapni caur saules staru”


Uz brīdi atkal esmu Ķegumā , aizgājušās nedēļas nogale gadījās fiksāka kā parasti – aizdevos prom , pēc bezmaz nedēļas esmu atpakaļ. Pirmo, ko atcerējos – nebiju paguvis aprakstīt nedēļas nogalē Ķeguma novada bibliotēkā notikušo interesanto dzejas dienām veltīto pasākumu „Izver sapni caur saules staru.” Tas bija to vērts lai pieminētu! Man ar šo bibliotēkā plānoto pasākumu varen noveicās – kaut uzzināju par to tik stundu pirms pasākuma, tomēr paspēju! Neliels iespaidu apraksts un kāda čupa bilduku. Bez 5 min 18.00 iznākot no laulenes mājas jau manu, ka bibliotēkas virzienā dodas gan aktīvie penši ar puķu buntēm, gan kaimiņienes, gan pa kādam Ķeguma skolas jauniešu bariņam; tas lika noprast, ka pasākums būs ar vērienu. Tā ar bija. Ienākot bibliotēkā visai pārsteigts konstatēju, ka otrā stāva vestibilā , kur parasti notiek grāmatu un dzeja draugu pasākumi, visas vietas jau aizņemtas un čaklās bibliotēkas meitenes jau gādā rezerves sēžamos kuplajam interesentu pulkam. Tikko uzliku savu dzelzi, kā pasākums sākās (pirms pasākuma man info par tā norisi, izņemot „atnāc būs interesanti”, nekāda nebija). Sākās viss ar Ķeguma novadnieka, mana vecā izdevniecības laiku šefa, Jāzepa Osmaņa 80 gadu jubilejas atceri. Daudzi vietējie dzejas draugi, kuri nebija varējuši izrādīt godu Jāzepam klātienē Rīgā, tieši 80 gadu jubilejas datumā, nu varēja darīt to klātienē Ķeguma bibliotēkā. Gribētāju bija daudz – Jāzeps tika nokrauts košu puķu pušķiem svaigi no fanu piemājas dobēm. Protams, ka jubilāram nekas cits neatlika, kā atklāt pasākumu ar saviem svaigākajiem dzejas darbiem , dalīšanos ar radošiem plāniem un idejām. Bija forši – biju pārsteigts par Osmaņa aso prātu , dzirkstošo humoru , spēcīgajām dzejas rindām, kā arī vairākiem ar Ķegumu saistītiem darbu fragmentu lasījumiem. Pēc Jāzepa Osmaņa sekoja pārējie Ķeguma un apkārtnes dzejas draugi. Pa vidu dzejas rindām, brīžam kā pavadījums skanēja nesen Ķegumā parādījusies atrakcija – „ģitārspēle ar Daci Priedoliņu” – visai interesanti plaši pielietojams priekšnesums ; Dace liekas atraktīva , darbīga kundzīte. Bez Daces bija vēl kāds ģitārspēles virtuozs – Ķeguma skolas mūzikas skolotāja Linda Ivanova (tīri baudāmi izpildot „Mikelandželo”). Sveicēju vidū jaunos Ķeguma skolas talantus (piem ., Signi Grūbi 12.kl., kura gan pēc sava priekšnesuma ātri notinās) daiļrunīgi izcēla Ķeguma skolas ārpusklases pasākumu organizatore Sandra Bērziņa. Neiztrūkstošais Ķeguma novada solists Visvaldis Kurmis ar pavadošo grupu „Kvēlziedi” un atraktīvo maestro Gunāru Jākobsonu ieviesa pasākumā ģimenisku jautrību.

Izver sapni caur saules staru”

Novadu pārstāvēja Tomes bibliotekāre – ēteriskā būtne – Agita Freiberga. Vislielākais šī vakara pārsteigums man bija ilggadīgā kaimiņiene Jevdokija Čerepanva, par kuras radošajiem talantiem man nebija ne mazākās jausmas! Viņa vakaru kuplināja ar krievu klasikas stilā ieturētiem dzejas lasījumiem un romancēm Daces Priedoliņas ģitāras pavadījumā. Tiešām biju mēms!!! Vēl man no mazāk dzirdētiem vietējiem talantiem visai negaidīta likās sirmā kundzīte (zem īsa segvārda – Ieva) – arī līdz šim nebiju manījis, bet priekšnesums bija visai interesants. Atmiņā paliekošu priekšnesumu savā atraktīvā stilā pasākuma gaitā sniedza arī bijusī Tomes, tagad Ķeguma, skolotāja Katrīna Rotgalve, kuras priekšnesums no verbālā žanra autoriem man likās otrs spilgtākais aiz jau pieminētās Jevdokijas Čerepanovas ; talantīgas man tās kaimiņienes! Protams, kā atsevišķu pasākuma naglu jāpiemin abas nopietnās, tai pašā laikā par atraktīvu pasākuma plūdumu rūpējās Ķeguma bibliotēkas priekšnieces – Anita Biedre un Inese Cīrule – abas pārmaiņus – gan piesakot autorus, gan suminot jubilāru, gan interaktīvi veidojot dzejas koku (no katra pasākuma dalībnieka ievācot ar domu graudiem aprakstītu krāsainu kļavas lapu). Par pasākuma omulīgi-ģimenisko gaisotni rūpējās arī bibliotēkas meitenes Valda Kurme un Biruta Skangale. Kad visi apsveikuma vārdi , dzejas rindas izskanējušas un dalībnieku kopbilde , kopdziesma bij īstenota , uzticamākos dzejas draugus gaidīja mājas māšu sarūpētās kūkas, tējas, kafijas u.t.t. Furšeta laikā vecmeistars Osmanis sniedza atsevišķu kamer-stila lasījumu saviem pacietīgākajiem uzticamākajiem Ķeguma faniem – rindas no tikko uzrakstītajiem dzejas darbiem un topošās muzikālās izrādes. Fanu pacietība tika atalgota pilnā mērā – gan speciālām viņiem domātām dzejas rindām, gan gardumiem un paša metra zīmētiem apsveikumiem, kuru galvenais tēls varonis bija jautrs suņuks. Šis dzejas vēsmām apdvestais piektdienas vakars Ķeguma bibliotēkā man sagādāja patiesu nedēļas nogales baudu! Bija vērts atvilkties (liels paldies individuālajam informatoram)!

Atsauksmju (0)

Advertise Here

Foto Lunis iekš Flickr

Visas bildes

Advertise Here
UA-8644514-1